15.11.2017

Valeriya I 2017

Valeriya I 2017
Watercolour 30x40cm 
Photo source: Karina Zhitkova 
Model: Valeriya Mukhanova / Moscow Music Theatre 
©janinaB.2017

Lotus flower I 2017

Lotus flower I 2017 / Watercolour 30x40cm ©janinaB.2017